Czech English

CONCORD – Strategie EU pro genderovou rovnost

21.2.2020
FoRS

Evropská komise představí v březnu svoji Strategii pro genderovou rovnost pro 2020-2024 – novou rámcovou politiku pro boj proti genderové nerovnosti v EU a mimo EU. Skupina Gender Reference Group v rámci CONCORDu vydala ke strategii svoje stanovisko, ve kterém nabádá Evropskou komisi zohlednit zejména externí dimenzi strategie a zajistit koherenci politik navrhovaných pro země EU a těch navrhovaných pro partnerské země EU. Další zajímavé novinky z CONCORDu se dočtete v novém newsletteru.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace