Czech English

CONCORD – Webináře k Oficiální rozvojové pomoci (ODA)

6.3.2023
FoRS

CONCORD – Webináře k Oficiální rozvojové pomoci (ODA)

V březnu pořádá CONCORD pro své členy tři webináře týkajícího se různých aspektů EU ODA:

  • 16. března – ODA Inflation: Co by mělo být zahrnuto do této kategorie a jak bychom mohli lépe měřit inflaci v rámci pomoci, abychom zlepšili kvalitu ODA?

  • 23. března – EU ODA to Climate Finance: Jak hodnotit úsilí EU v oblasti klimatu, zejména v otázkách rovnováhy mezi adaptací/mitigací a loss & damage?

  • 30. března – EU ODA aimed at supporting Gender Equality: Doporučení a data pro hodnocení ODA zaměřené na podporu rovnosti žen a mužů.

Více informací poskytne Salvatore Nocerino –salvatore.nocerino@concordeurope.org.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace