Czech English

NESEHNUTÍ – Climate Barcamp

6.3.2023
FoRS

Organizace NESEHNUTÍ pořádá klimatickou událost, kde se sejdou klimatičtí aktivisté*ky a
představitelé*lky občanské společnosti z Česka, Ukrajiny, Slovenska, Polska, Maďarska, Moldavska a Běloruska, kteří se zabývají řešeními pro ochranu klimatu v zemích střední a východní Evropy. Akce, která se koná v Polsku od 20. do 23. dubna, se také dotkne otázky udržitelné obnovy Ukrajiny. Registrovat se můžete do 12. března zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace