Czech English

CONCORD – Závěrečná zpráva PCD 2019

1.2.2019
FoRS
Závěrečná práce PCD 2019 se soustředí na pokrok mechanismu politické soudržnosti v oblasti rozvoje na národní úrovni členských států a nadnárodní úrovni Evropské Unie. Rovněž se zabývá koherencí specifických oblastí politik, jakými je např. potravinová bezpečnost, zdraví, migrace a mobilita, obchodování s lidmi a nelegální migrací, ochrana životního prostředí, řízení přírodních zdrojů, změna klimatu, obchod, investice, daně, demokracie, mír, dobré vládnutí, bezpečnost, odolnost a křehkost. Ty a další informace se dozvíte ze závěrečné práce PCD 2019.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace