Czech English

CONCORD – Zpráva Inequalities Unwrapped: An urgent call for systemic change

21.11.2019
FoRS

Nerovnosti nejen mezi zeměmi, ale také uvnitř zemí se netýkají jen rozdělení bohatství a příjmů. Jsou přítomné v každém aspektu společnosti a mohou se dotýkat životů nás všech. Nová zpráva od CONCORDu „Inequalities Unwrapped: An urgent call for systemic change“ zkoumá všechny různé formy nerovností, se kterými se můžeme setkat, a jejich možná řešení. Naráží tak na ty nejnaléhavější problémy, na které by se EU a mezinárodní společenství měly při snižování existujících nerovností zaměřit. Celá zpráva je dostupná zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace