Czech English

ČRA – žádost o vyplnění dotazníku

21.10.2015
FoRS

Česká rozvojová agentura se v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 rozhodla zaměřit pozornost na zkvalitnění webové prezentace ČRA. V této souvislosti její zástupci prosí o názor, co se Vám na stránkách líbí, a naopak, co se Vám nelíbí nebo Vám schází. Vyplnění krátkého dotazníku zabere necelých pět minut. Větší zpětná vazba nám pomůže lépe pochopit, jakým způsobem je zapotřebí upravit a změnit současnou webovou prezentaci ČRA. Odkaz na on-line průzkum zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace