Czech English

ČVUT A ČRA – V rámci rozvojového vzdělávání na ČVUT proběhl Projektový maraton na pomoc Haiti

Proběhl první Projektový maraton. Jeho cílem je především zkvalitnit realizaci rozvojových a humanitárních projektů prostřednictvím zvyšování povědomí veřejnosti o tom, jak důležité jsou technické obory při realizaci těchto projektů. Zájemci si tentokrát mohli vyzkoušet vytvořit hned dvě věci – (1) návrh prefabrikovaného stavebního systému pro lokální podmínky v oblasti s omezenou dostupností stavebního materiálu, (2) návrh soběstačného trvalého zázemí pro projekt vrtání studní na Haiti. Podívejte se na podrobnosti a výsledky této společné spolupráce expertů i studentů.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace