Czech English

DEAR – Akční plán pro Cíl udržitelného rozvoje 4.7

20.12.2019
FoRS

Jak převzít v evropském prostředí vedoucí postavení a zajistit dosažení Cíle udržitelného rozvoje 4.7 (tj. do roku 2030 zajistit, aby všichni studenti získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje)? Odborníci, politici, akademici a organizace občanské společnosti činní v globálním rozvojovém vzdělávání vydali v rámci listopadové konference v Helsinkách sérii doporučení, jak pokročit v dosažení tohoto cíle. Publikace je nyní dostupná online zde. Další novinky z programu EU DEAR (Development Education and Awareness Raising) se můžete dočíst zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace