Czech English

Debata „Zadávání veřejných zakázek v oblasti vědy a výzkumu“

Zastoupení Evropské komise v ČR a Evropský parlament – Informační kancelář v ČR pořádají odbornou debatu na téma „Zadávání veřejných zakázek v oblasti V&V“. Debata se koná dne 12. února 2013 od 16:00 do 18:00 hod v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Diskuzi zahájí Jan Michal (vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR), dále se vystřídají následující řečníci: Jan Čechlovský (člen Hospodářského výboru a podvýboru HV pro podnikatelskou činnost, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR), Vlastimil Fidler (vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek a PPP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), Martin Kobert (oddělení ekonomicko-správní, Technologická agentura České republiky) Jiří Deml (operační ředitel, CEITEC Středoevropský technologický institut) Armando De Crinito (ředitel pro University a výzkum, region Lombardie). Bližší informace o akci naleznete zde. Na akci je možné se přihlašovat do 11. února 2013 emailem na prague@cebre.cz.  

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace