Czech English

Deutsche Umwelthilfe: Nabídka účasti na study visit do Bruselu pro ekologické organizace

Rádi bychom Vám představili nabídku účasti na studijní cestě do Bruselu, která se bude konat 9 – 11. 10. 2018 a je zaměřena na síťování k environmentálním tématům. Dozvíte se více o fungování institucích a o úloze a prioritách Evropské komise. Během návštěvy EK proberete nadcházející strategie pro dlouhodobé snižování emisí a národních energetických a klimatických plánech. Celý program naleznete ZDEPřihlášky můžete podávat do 14. září. Náklady jsou hrazeny pořádající organizací.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace