Czech English

Development Aid –Klíč k míru v Sahelu

3.5.2019
FoRS

Sahel je i nadále postižen konflikty, nedostatkem potravin, podvýživou, vysídlením obyvatelstva, přírodními katastrofami a epidemiemi. Pokud se tyto krize nebudou řešit z jejich kořenů, miliony lidí budou i nadále vyžadovat naléhavou pomoc každý rok„, řekl generální ředitel FAO José Graziano Da Silva. Vzhledem k tomu musí být nedílnou součástí úsilí budování míru také velké investice do rozvoje venkova a zemědělství. Informace o rozvojových projektech Evropské unie a FAO v Sahelu naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace