Czech English

Development AID – Věda potřebuje více žen

15.2.2019
FoRS
Dle Development Aid velký počet světových problémů nemůže být vyřešeny, dokud nejsou ženy a dívky zastoupeny ve vědě a výzkumu.  Podle UNESCO si méně než třetina všech žen volí předměty STEM (věda, technologie, inženýrství, matematika) a pouhá 3 % si vybírají předměty ICT (informační a komunikační technologie).  Kvůli stereotypům a genderové nerovnosti digitální mezera roste a svět ztrácí obrovský ženský kapitál. Více informací k této problematice se dozvíte na zde. Další zajímavé články o rozvojové problematice sledujte na webu Development aid.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace