Czech English

Diakonie ČCE – cyklus workshopů „Pálí Vás to?“

Pokud Vás „pálí“ globální společenské nerovnosti, ignorance projevů klimatických změn nebo prosazování neustálého ekonomického růstu, neváhejte a přihlaste se na workshopy „Pálí Vás to?“, které Vám poskytnou nezbytné informace, dovednosti, nástroje a motivaci vytvářet vlastní osvětové aktivity ve své komunitě. Cyklus je nabízen zdarma a účastníci od nás můžou získat nejen PR a organizační podporu na přípravu vlastní veřejné akce nebo projektu, ale také je podpoříme finanční částkou, a to až do výše 20 000 Kč. Přihlašovat se můžete prostřednictvím přihlašovacího formuláře do 12. května.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace