Czech English

Diakonie ČCE – Pomáháme zlepšit úroveň zdravotní péče v Mauretánii

Středisko Diakonie ČCE se i letos podílí na projektu programu MEDEVAC v Mauretánii, v oblasti Sahelu. Díky spolupráci LWF Mauretánie, Diakonie ČCE a místních zdravotníků a s finanční podporou programu Medevac došlo k výraznému zlepšení dostupnosti zdravotní péče v místě, která byla oceněna místními zdravotníky a Ministerstvem zdravotnictví Mauretánie. Dle místní lékařů a partnerů to i díky následným školením představuje zásadní zlepšení místní péče a zásadní snížení rizik a finančních nákladů spojených s evakuací nemocných do 230 kilometrů vzdálené nemocnice.
Celý článek naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace