Czech English

Diakonie ČCE – Workshop na téma nenávisti na sociálních sítích

Diakonie ČCE pořádá ve dnech 19. a 20. dubna online workshop na téma nenávisti na sociálních sítích „How to deal with hatred? Innovative ways of human rights campaigning“. Workshopem vás provede Lukáš Houdek z HateFree. Akce je zdarma, pracovní jazyk je angličtina. Workshopu se zúčastní také host Klára Kalibová z organizace In IUSTITIA, expertka, která se specializuje na předsudečné násilí (hate crime). Registrovat se můžete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace