Czech English

Diskuze o kampani do Eurovoleb

Zveme na diskuzi pořádanou webzine V4 revue, která nese název „Kampaň do Eurovoleb v České republice: PR nebo vize?“. Diskuze se uskuteční v úterý 20. května 2014 od 17:00 v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, v místnosti P21, Joštova 10, Brno. Na diskuzi vystoupí: Magda Faltová, sdružení pro integraci a migraci, Zdeněk Jirsa, demagog.cz, Jan Křeček, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Anna Matušková, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Diskuze se uskuteční za finanční podpory Open Society Foundations. Plakát k diskuzi naleznete zde. Indikativně se prosím přihlašujte na adrese: europeum@europeum.org, případné dotazy směřujte na: vkriz@europeum.org.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace