Czech English

Dnes celý svět slaví Mezinárodní den charity

5.9.2022
Katka Carda Kosmatová
Mezinárodní den charity připadá již tradičně na 5. září. Den, kdy zemřela jedna z nejvýznamnějších tváří pomoci druhým – Matka Tereza. Tato proslulá řeholnice a misionářka mimo jiné získala za své charitativní aktivity Nobelovu cenu míru. Hned záhy odmítla účast na společenské večeři a peníze raději věnovala na pomoc potřebným v Kalkatě. Více než 45 let sloužila chudým, nemocným, sirotkům a umírajícím. Mezinárodní den charity byl vyhlášen s cílem mobilizovat jedince a organizace k dobrovolnickým a filantropickým aktivitám. Děkujeme našim členským organizacím a také všem dalším aktérům, kteří se snaží o naplnění jednoho ze zásadních cílů udržitelného rozvoje – „Konec chudoby“.
Vymýcení chudoby ve všech jejích formách je největší globální výzvou a nezbytným požadavkem udržitelného rozvoje, píše se v Agendě 2030.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace