Czech English

Dohoda mezi Radou Evropy a EU

5.8.2016
FoRS

Nová dohoda byla podepsána mezi Evropskou unií a Radou Evropy, díky které spojí své síly k podpoře GRV a spolupráci mládeže v Evropě. Z toho vzniklý projekt „iLEGEND, Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and Dialogue“ bude po další tři roky podporovat začlenění a rovnocenné kvalitní vzdělání vedoucí k mírové a začleňující společnosti,  zejména prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání a mezikulturního dialogu. Projekt se zaměří také na začleňování globálního rozvojového vzdělávání do školních osnov. Více si přečtěte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace