Czech English

E-learningový kurz – získávání prostředků z EuropeAid

E-learningový kurz „Get funding from DG EuropeAid“ bude v období 15. 5. – 4. 6. 2013 pořádat italská nadace Punto.sud, s níž FoRS před třemi lety realizoval projekt EuropeAid Helpdesk. Účastnický poplatek činí 70 EUR a zahrnuje přístup ke všem materiálům v rámci kurzu, expertní podporu, úkoly a certifikát. Detailní informace o obsahu a cílech kurzu naleznete zde a o přihlašování a úhradě poplatku zde. Dotazy ohledně kurzu je možné zasílat na training-europeaid@puntosud.org.  

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace