Czech English

EU-JRDP Call for Proposals – Improving Rural Livelihoods by Promoting Income-Generating Activitie

22.7.2016
FoRS

Evropská Unie právě přijímá návrhy pro její program European Joint Rural Development (EU-JRDP) s cílem posílit kapacity venkovských asociací, zemědělce i nezemědělce, v rámci udržitelného hospodaření s místními zdroji a zkoumání nových a inovativních řešení pro vytvoření příjmu. Celkovým cílem EU-JRDP je zlepšit kvalitu života lidí žijících ve venkovských oblastech, se zvláštním zaměřením na trvale udržitelné hospodaření územních zdrojů. Uzávěrka je 12. září, jaké je výše grantu a další podmínky a informace si přečtete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace