Czech English

Open Meadows Foundation – Grants to Promote Gender, Racial and Economic Justice

22.7.2016
FoRS

The Open Meadows Foundation vypisuje granty na projekty, které prosazují rovnost žen, ras a ekonomickou spravedlnost. Tato nadace financuje projekty, které nerozlišují a nediskriminují na základě rasy, náboženství, národnosti, genderové a sexuální identitě a projevu, ani věku. Granty jsou až do výše 2000 $ a uzávěrka je 15. srpna. Pro to, jak se přihlásit a jaké jsou kritéria pro projekty, se podívejte tady.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace