Czech English

EU – „Support to Civil Society, Local Authorities and Human Rights in Ukraine“

2.12.2016
FoRS

EU vypisuje grant na podporu občanské společnosti, místních autorit a lidských práv na Ukrajině. Cílem je podpora vyšší transparentnosti, participace, demokratické reformy a obhajoba lidských práv či socioekonomický rozvoj. Můžete se zaměřit je jednu ze čtyř oblastí, podle čehož se liší i výše čerpání grantu a podmínky, které jako organizace musíte splňovat. Deadline pro zaslání concept notes je 24. 1. 2017. Úspěšní žadatele budou následně požádáni o zaslání plného znění žádosti. Plné znění grantové výzvy naleznete zde!

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace