Czech English

Euractiv – Humanitární pomoc EU ve vzdělávání má své limity, není genderově vyvážená a dostatečně efektivní

  • Úvod
  • STARE-Aktuality
  • Euractiv – Humanitární pomoc EU ve vzdělávání má své limity, není genderově vyvážená a dostatečně efektivní
12.2.2021
FoRS
Humanitární pomoc EU v oblasti vzdělávání funguje „celkem dobře“, potýká se ale s několika limity. K takovému závěru došel Evropský účetní dvůr ve své lednové zvláštní zprávě.Mezi nedostatky patří genderová nevyváženost pomoci, krátké trvání projektů, neefektivní vynakládání finančních prostředků a slabá udržitelnost vzdělávacích projektů. EU je dlouhodobě největším poskytovatel humanitární a rozvojové pomoci na světě. V roce 2021 je na pomoc v krizových oblastech vyčleněno 1,4 miliardy eur, velká část má směřovat do Afriky a na střední východ. Finanční alokace je o 60 procent vyšší než v roce 2020. Důvodem je koronavirová pandemie. Podrobnosti naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace