Czech English

Euro-Balkan University – Summer School on Global Security Studies

24.6.2017
FoRS

Cílem letní školy pořádané Euro-Balkan University v Makedonii je lepší porozumění otázkám globální bezpečnosti. Dnešní svět je mimořádně komplikovaný a společnosti musí čelit mnohým bezpečnostním výzvám. Tento kurz bude probíhat od 29. 8. do 3. 9. letošního roku. Zájemci o tento program musí do 31. 7. 2017 zaslat své životopisy a motivační dopisy na adresu summerschool@euba.edu.mk. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace