Czech English

KYATA – Summer University for the Conflict Resolution and Peace Building

24.6.2017
FoRS

Letošní letní škola KYATA se uskuteční v Albánii od 17. do 21. 7. 2017. Tento pětidenní program poskytne účastníkům detailní nahlédnutí do problematiky řešení konfliktů a peace buildingu včetně historického vývoje těchto konceptů a jejich praktického uplatňování. Zájemci musí do 10. července 2017 poslat své životopisy a motivační dopisy na adresu kyata.kosova@gmail.com. Více informací o programu je k nalezení zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace