Czech English

European Students´Union – Study Session „Student Leaders for Human Rights, Democracy and Peace“

  • Úvod
  • STARE-Nezařazené
  • European Students´Union – Study Session „Student Leaders for Human Rights, Democracy and Peace“
5.8.2016
FoRS

Právě takto se jmenuje událost, která se uskuteční 6. – 22. října v Budapešti. Akce je pořádána European Students‘ Union (ESU) ve spolupráci s Youth Department of the Council of Europe. Cílem setkání je dále rozvíjet vysokoškolské vzdělávání jako prostředek k demokratickým inovacím a sociálnímu začleňování, budování organizační kapacity zúčastněných studentů v oblasti lidských práv, demokracie, míru a rovnosti ve vzdělávání, pomocí neformálních a vzájemných učebních přístupů. Více o akci si přečtěte zde, kde je také k nalezení postup k přihlášení na akci. To lze udělat do 20. srpna.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace