Czech English

Evropská komise a Humanity & Inclusion – Konference „Inclusive Education For All Breaking Silos for Disability-Inclusive Education“

  • Úvod
  • Akce v ČR a zahraničí
  • Evropská komise a Humanity & Inclusion – Konference „Inclusive Education For All Breaking Silos for Disability-Inclusive Education“

Inkluzivní vzdělání je transformační proces, který zajišťuje, že vzdělávací systémy uspokojují potřeby a kvalitní vzdělávání všech studentů. V zemích s nízkými a středními příjmy je však přibližně 50 % dětí se zdravotním postižením vyloučeno ze vzdělávání. Výsledkem je, že mnoho dětí se zdravotním postižením často nedostává ani nejzákladnější vzdělání a nepostupuje tak dále do sekundárního či terciálního vzdělání. Připojte se k diskuzi již 21. dubna od 11:00. Veškeré informace naleznete zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace