Czech English

Evropská komise – novinky ke grantovým výzvám k programu EK Citizens, Equality, Rights and Values & Justice

  1. Grantová výzva k zapojování a participaci občanů (uzávěrka 10. 2. 2022): Výzva se zaměřuje na několik klíčových oblastí, jako je účast občanů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024, dopad COVID-19 na demokratickou diskusi, inovativní demokratické přístupy a nástroje, dezinformace a mediální gramotnost, klima a životní prostředí. Výstupy z online info session EK dne 14. 12. a další info k dispozici zde.
  2. Grantová výzva k ochraně a podpoře hodnot EU: online info session s EK DG Justice a EACEA proběhne 25. 1. (11:00 – 13:00). Bližší informace zde.
  3. Grantová výzva k připomenutí klíčových okamžiků v moderních evropských dějinách: online info session EK proběhne 2. 2. (9:30 – 12:00). Bližší informace zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace