Czech English

Evropská komise – Vyhlášení grantu „Health impacts of climate change, costs and benefits of action and inaction“

  • Úvod
  • Grantové příležitosti
  • Evropská komise – Vyhlášení grantu „Health impacts of climate change, costs and benefits of action and inaction“

Cílem je identifikace, sledování přímých a nepřímých dopadů změny klimatu na lidské zdraví, zejména u zranitelných skupin obyvatelstva, jako jsou děti, nebo u rizikových skupin, jako jsou pracovníci. Inovativní nástroje dohledu jsou nezbytné k zajištění včasné reakce na nově vznikající hrozby, k posílení systémů včasného varování a k umožnění navrhování, monitorování a hodnocení zásahů. To může zahrnovat matematické modelování  a umělou inteligenci, dálkový průzkum, či biomarkery. Jedním z kritérií tohoto grantu je být členskou zemí EU. Deadline je 21. 9. Veškeré informace o grantu zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace