Czech English

Fakta o klimatu – materiály k „Fit for 55“ a nové epizody podcastu

11.2.2022
FoRS

Na úrovni Evropské unie aktuálně probíhá diskuze o balíčku legislativních návrhů „Fit for 55“, jehož cílem je dosáhnout 55% snížení emisí do roku 2030 oproti roku 1990. Obsah balíčku je přiblížen ve dvou infografikách dostupných zde. Na téma aktuálně diskutovaných klimatických opatření se zaměřuje epizoda č. 19 podcastu 2050 Fit for 55 – Evropský balíček opatření v kostce“.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace