Czech English

FoRS se setkal s poslancem Hayato Okamurou

2.8.2022
admin
Česká republika dlouhodobě neplní závazky, ke kterým se v oficiální rozvojové pomoci (ODA), zavázala. Ačkoli by český příspěvek měl činit 0,33 % k hrubému národnímu důchodu (do roku 2030), podařilo se pro ODA v roce 2021 vyčlenit pouhých 0,13 % k HND. Tento trend trvá, a proto je jedním z nejvýznamnějších cílů FoRS informovat politiky a zástupce veřejných institucí o důležitosti zahraniční rozvojové spolupráce. Ředitel FoRS, Pavel Přibyl, a policy officerka, Kateřina Kunz, se setkali s Hayatem Okamurou, poslancem a členem Podvýboru pro rozvojovou spolupráci v Poslanecké sněmovně. Během schůzky ho informovali o situaci a výzvách, kterým členové FoRS aktivní v zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci čelí, a pozvali ho také na mezinárodní konferenci FoRS. Ta proběhne v listopadu v rámci českého předsednictví a bude věnována tématu odolnosti komunit v křehkých regionech.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace