Czech English

FoRS v newsletteru CONCORD Sweden

Česká republika přebírá předsednictví Rady EU po Francii. Přečtěte si o aktivitách FoRS i o tom, jaké bylo předsednictví pro francouzskou platformu Coordination SUD. Rozhovory byly publikovány v článku třetího partnera v předsednickém triu – organizace CONCORD Sweden. (volně přeloženo ze švédštiny, originál najdete ZDE)

Od pandemie k válce – Francie předává předsednictví České republice

Podle Lizy Gatineau Radelli z platformy Coordination SUD je potřeba více prostoru pro dialog mezi občanskou společností v Evropě a Africe. Kateřina Kosmatová z české platformy FoRS říká, že díky válce na Ukrajině se dostává hlavní pozornosti domácí agendě – zároveň ale současná situace přispěla ke zvýšenému zájmu o lidská práva na mezinárodní úrovni. O roli EU jako globálního hráče jsme hovořili se sesterskými organizacemi CONCORD Sweden.

Na jaře 2023 převezme předsednictví EU Švédsko, které bude následovat Českou republiku, jež se předsednictví ujala letos v létě, a Francii, která předsednictví převzala v zimě. V rámci společného předsednického projektu EU CONCORD Sweden spolupracuje s platformami občanské společnosti FoRS v České republice a Coordination SUD ve Francii na posílení povědomí veřejnosti o EU jako globálním aktérovi.

Liza Gatineau Radelli, projektová manažerka organizace Coordination SUD
  • Co bylo nejzajímavějšími okamžiky během francouzského předsednictví?

Uspořádali jsme řadu aktivit s důrazem na osvětu a mezinárodní solidaritu, podpořili jsme také diskusi o tom, jak učinit EU transparentnější, spravedlivější a udržitelnější. Vytvořili jsme prostor pro dialog mezi organizacemi občanské společnosti a akademickými pracovníky a posílili jejich znalosti o EU i jejich schopnost ovlivňovat dění na úrovni EU. Naše aktivity směřovaly na zlepšení vztahů mezi politiky a aktéry občanské společnosti, zvýšily povědomí mladých lidí o úloze EU v oblasti mezinárodní solidarity. Přišli jsme také na několik důležitých závěrů. Jedním z nich je potřeba prostoru pro dialog mezi občanskou společností v Africe a Evropě a napomoci tak partnerství mezi EU a Africkou unií. Uspořádali jsme konferenci spojující africké a evropské organizace občanské společnosti, více se o ní můžete dočíst zde. Dalším poučením je, že při diskuzi o mezinárodních partnerstvích musíme zpochybnit naše doposud zajeté postupy a způsoby, jakým partnerství mezi „globálním jihem“ a „globálním severem“ vedeme. Musíme budovat inkluzivní, spravedlivé a rovnocenné vztahy. Dozvěděli jsme se také, že osvěta o přístupu EU k mezinárodní solidaritě zůstává stále výzvou. Toto téma je pro mnohé velmi abstraktní. Vzdělávání občanů, zejména pak mladých lidí, má zásadní význam pro zvýšení porozumění.

„Musíme budovat mezi aktéry „globálního jihu“ a „globálního severu“ inkluzivní, spravedlivé a rovnocenné vztahy.“ Liza Gatineau Radelli

  • Co bylo nejnáročnější?

Největší akcí, kterou jsme pořádali, byly Dny afrických a evropských občanských společností, které se konaly 6. a 7. května v Paříži. Kvůli pandemii Covid-19 a politické situaci bylo uspořádání tak důležitého setkání obtížnější než obvykle. Původně jsme plánovali organizaci Dnů občanských společností už na začátku roku 2022. Protože však pandemie omezila mezinárodní cestování, museli jsme je odložit. Nakonec se ukázalo, že bylo velmi dobré sejít se až několik měsíců po summitu AU-EU. Mohli jsme tak navázat na doporučení a rozhodnutí, která z něj vzešla.

  • Která otázka udržitelného globálního rozvoje je v současné době ve Francii nejvíce diskutována?

Coordination SUD v současné době pracuje na tom, aby se veřejné orgány a aktéři občanské společnosti více zapojili do Agendy 2030 a globálních cílů. Francouzské vládě stále chybí dostatečná politická vůle a odhodlání k provádění Agendy 2030. Globální cíle jsou příliš často využívány jako komunikační nástroj, nejsou ale následovány činy.

Kateřina Kosmatová je komunikační koordinátorkou české platformy FoRS. Česká republika přebírá předsednictví Rady EU 1. července 2022.
  • Jaké jsou vaše cíle pro projekt předsednictví?

Chceme se zaměřit především na zvýšení osvěty o zahraniční rozvojové spolupráci a najít pro ni podporu mezi širokou veřejností i politiky. Na tento úkol nejsme v sekretariátu FoRS sami, ale prostřednictvím mnoha akcí a komunikačních kampaní nám pomáhá řada našich členských organizací. Posilujeme kapacitu organizací občanské společnosti a koordinujeme naše kroky v oblasti komunikace a advokačních aktivit, aby jejich dopad byl významnější. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která se věnuje českému předsednictví, uspořádali velké školení zaměřené na znalosti z oblasti komunikace. Máme za to, že vládní priority pro předsednictví Rady EU jsou nastaveny dobře, nicméně je potřeba zaměřit pozornost i na jiná místa než na Ukrajinu. Zejména na nestabilní prostředí na Blízkém východě a v Africe.

„Naším hlavním cílem je informovat veřejnost a politiky o významu zahraniční rozvojové spolupráce jakožto nástroje pro posílení odolnosti i v členských státech EU, včetně České republiky. Výše její podpory v České republice patří k nejnižším v EU a OECD.“

  • Jak ovlivnila válka na Ukrajině samotný projekt a snahy o udržitelný rozvoj?

Válka na Ukrajině měla významný dopad na naši společnost, a tedy i na politické priority nejen českého předsednictví. Do České republiky přišlo více než 300 000 ukrajinských uprchlíků a pozornost se soustředí především na domácí agendu: uprchlickou krizi, vysokou inflaci, otázky energetické bezpečnosti a obecnou připravenost na hybridní hrozby. „Naším hlavním cílem je informovat veřejnost a politiky o významu zahraniční rozvojové spolupráce jakožto nástroje pro posílení odolnosti i v členských státech EU, včetně České republiky. Výše její podpory v České republice patří k nejnižším v EU a OECD.“

Více o prioritách a aktivitách FoRS.

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace