Czech English

FoRS zahajuje sběr podpisů pod klima výzvu Držme slovo!

17.5.2023
FoRS

Ačkoli nejvíce emisí vypustily až dosud průmyslově vyspělé státy, 80 % nákladů klimatické krize ponesou obyvatelé nejzranitelnějších oblastí světa. Součástí mezinárodní klimatické spolupráce jsou závazky rozvinutých států pomáhat rozvojovým zemím tak, aby dokázaly zvládat dopady klimatické změny lépe.

Česko však plní své závazky nedostatečně, do Zeleného klimatického fondu dlouho nepřispívalo a loni slíbilo pouze zlomek svého spravedlivého podílu.

Vyzvěte svým podpisem vládu, aby se postavila #sodvahou za klimatickou spravedlnost v mezinárodních jednáních a zvýšila finanční příspěvky do klimatických fondů.

Připojte i Vy podpis pod výzvu Držme slovo.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace