Czech English

Povodně, sucha, kalamity, požáry.

24.5.2023
FoRS

Povodně, sucha, kalamity, požáry. Následky změny klimatu, které už cítíme na vlastní kůži. A co teprve lidé v zemích, kde klima určuje, zda se tam dá vůbec žít? Je nám to jedno?

Jako 2. největší znečišťovatel v Evropské unii při přepočtu emisí CO2 na obyvatele vyzýváme vládu, ať také přijme zodpovědnost, postaví se #sodvahou na stranu spravedlivé budoucnosti a konečně navýší finanční příspěvky do klimatických fondů.

Třeba to změní právě tvůj podpis ➡️ www.drzmeslovo.cz 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace