Czech English

Forum 2000 – NGO Market: Debata Jak prosadit dobro? Efektivní lobbing v neziskovém sektoru

Výraz „lobbing“, s ohledem na jeho mediální obraz a některé kauzy, nevnímáme vždy pozitivně. Přitom jde ale o legitimní nástroj prosazování zajmu a témat, často oprávněných a mnohdy velmi zásadních. Eticky správně nastavený lobbing je i jedním z klíčových poslání neziskových organizací. Jak ale správně lobbovat? A u koho? Jaké jsou příklady efektivního lobbingu v prostředí českých neziskových organizací? Debata proběhne 20. 4. od 17:00 a je nutné se zaregistrovat zde. Mezi řečníky vystoupí mj. T. Komm (Člověk v tísni), P. Přibyl (FoRS) či S. Malcová (DEMAS). Kompletní program NGO Marketu.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace