Czech English

Fórum neslyšících 2014

4.11.2014
FoRS

Nezisková organizace Neslyšící s nadějí zve na konferenci Fórum neslyšících 2014, která se koná ve dnech 13. – 14. listopadu 2014 v sídle Informačního centra OSN v Praze. Konference pod patronátem Ministerstva zahraničních věci ČR je zaměřena na evropskou rozvojovou spolupráci.

Podrobné informace a registrační formulář naleznete na webových stránkách http://www.neslysicisnadeji.org. V případě zájmu o ubytování či o registraci se prosím obracejte přímo na e-mail: organizace.nsn@gmail.com. PROGRAM KONFERENCE:

Čtvrtek 13. listopadu 2014 09:30 – 10:00 Setkání 10:00-10:10 Zahájení u kulatého stolu se třemi delegáty Evropské unie neslyšících (EUD), Finské asociace neslyšících (FAD) a Švédské asociace neslyšících (SDR) Úvodní slovo: Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze 10:15 – 12:00 Meeting dle následujícího cíle: Průvodce meetingem: Roman Lupoměský, koordinátor sdružení Neslyšící s nadějí 12:00 – 12:30 Přestávka na malé pohoštění 13:00 – 14:30 Finální jednání 15:00 – 18:00 Prohlídka Prahy Pátek 14. listopadu 2014 09:15 – 09:55 Prezentace (registrace delegátů i hostů) 10:00 – 10:10 Zahájení semináře (v prostorách Informačního centra OSN v Praze, v sále) Úvodní slovo: Jan Bondy, ředitel odboru Veřejné diplomacie Moderuje: Michal Broža 10:10 – 10:40 Přestavení EUD a jejích úkolů a prosazení práv pro občany se sluchovým postižením v EU. Přednášející: Gomez Fernandez Alfredo, neslyšící, člen rady Evropské unie neslyšících 10:40 – 11:10 Vliv rozvojové politiky na pomoc osobám se zdravotním postižením, především osobám se sluchovým postižením. Přednášející: Roman Lupoměský, neslyšící, ředitel sdružení Neslyšící s nadějí 11:10 – 11:40 Základní principy rozvojové spolupráce Finské asociace neslyšících. Přednášející: Jaana Aaltonen, neslyšící, prezidentka Finské asociace neslyšících 11:40 – 12:10 Moje právo. Přednášející: Goran Alfredsson, neslyšící, výbor Švédská asociace neslyšících 12:10 – 12:40 Znakový jazyk Gruzie. Přednášející: Tamar Makharoblidze, slyšící, vysokoškolská učitelka a lingvistka Státní university Gruzie 12:40 – 13:10 Veřejná diskuze Moderuje: Michal Broža 13:10 – 14:00 Pohoštění 13:30 – 14:00 Tisková konference Pozvánku naleznete zde. Medailonky účastníků zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace