Czech English

Forus – Toolkits for National Civil Society Organization Platforms

2.4.2021
FoRS
  • Dealing with disasters toolkit – Platformy CSO hrají významnou roli při prosazování (a rozvíjení kapacit) pro integrované přístupy k rozvoji, podporující práci v oblasti snižování rizika katastrof, udržitelný rozvoj a přizpůsobení se změně klimatu. Tento výzkum vedl k vytvoření sady nástrojů ve formě microsite, která poskytuje flexibilní a přizpůsobený přístup k obsahu, doplněný o možnost stahovat offline verze.
  • Justice-Based Approach toolkit – Snaží se podnítit debatu, inspiraci a kritické přemýšlení o iniciativách, jejichž cílem je udělat svět spravedlivějším. Cílem přístupu založeného na spravedlnosti je přeorientovat naše akce a rozhodnutí na modely, které demontují nespravedlivé systémy, posílí zodpovědnost a posunou nás směrem k sociální a environmentální spravedlnosti.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace