Czech English

FudsForNGOs – Strategic Planning for NGOs

21.10.2016
FoRS

Strategické plánování jen bezpochyby důležité. Mnohdy ale může také představovat složitý problém, zejména pro nové a malé organizace. Když se člověk podívá na neziskový sektor, může zjistit, že mnoho organizací nemá dobře zpracovaný či velice složitě sepsaný strategický plán. Tento dokument by měl řídit celkové fungování jakékoliv organizace. A právě s tímto průvodcem za můžete zjistit všechny podrobnosti týkající se strategického plánování a tak vytvořit správný strategický plán pro vaši organizaci. Příručka by vám pomoci pochopit následující témata: Co je strategické plánování? Význam strategického plánování; Nástroje pro strategické plánování; Kroky strategického plánování; Kdo může dělat strategické plánování? Celá je k nalezení na tomto odkazu. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace