Czech English

Global Campus of Human Rights – Children Deprived of Liberty: Learning from the UN Global Study

Děti zbavené svobody jsou často neviditelnou skupinou, která trpí jasným porušováním lidských práv. Toto zbavení svobody nejen poškozuje jejich fyzický a psychický vývoj, ale také ničí jejich schopnosti a příležitosti vést zdravý život a konstruktivně přispívat ke společnosti. Pro zesílení dopadu studie nabízí MOOC (Massive Open Online Courses) příležitost získat vhled do výzkumu, sběru, analýzy a konečného zpracování informací týkajících se konkrétních oblastí a průřezových témat. Kurz, který byl původně zahájen společně se Studií, je nyní volně dostupný. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace