Czech English

Global Campus of Human rights – Children’s Rights and Technology in the Digital Age

20.2.2021
Kamila Muchová

Děti se často stávají cílovými uživateli nových technologií, digitalizaci nelze zastavit, ale konáme vždy v nejlepším zájmu dětí a nastupující generace?  Na to se zaměří kurz „Children’s Rights and Technology in the Digital Age“, který vysvětluje, co používání technologie znamená pro zranitelnou skupinu, která nemusí plně pochopit důsledky – ať už pozitivní nebo negativní – nebo význam slova „poskytnout souhlas“. Na kurz je možné se registrovat do 14. 3. 2021. Více informací naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace