Czech English

Global Network against Food Crises – The Global Report on Food Crises 2022

Global Network against Food Crises zveřejnila nový report o světové potravinové krizi. Již na začátku tohoto roku čelilo akutnímu hladu 276 milionů lidí. V nejvážnější situaci, definované v reportu jako „podmínky srovnatelné s hladomorem“, je dnes 730 tisíc obyvatel subsaharské Afriky a očekává se, že tyto počty budou v roce 2022 ještě stoupat. Report popisuje důvody způsobující současnou potravinovou krizi, patří mezi ně konflikty, klimatická změna a další. Shrnutí i celé znění reportu naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace