Czech English

INEX – Jsou dobrovolníci šiřiteli neokolonialismu?

Pracuješ s dobrovolnictvem nebo jsi měl/a na starosti dobrovolnickou skupinu například jako vedoucí workcampu? Zúčastni se online semináře Develop of Self-Develop, ve kterém se zamyslíš nad svými motivacemi k dobrovolnictví a zdali i ty v sobě nemáš zakořeněné neokolonialistické myšlení a spasitelský komplex bílého Evropana/Evropanky. Seminář se uskuteční 12.-14. března a 18.-21. března 2021. Přihlašování je prodlouženo do konce února a naleznete ho zde spolu s více informacemi. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace