Czech English

INEX-SDA – Školení školitelů

21.8.2022
FoRS
INEX-SDA Vás zve na dovednostně zaměřený kurz, jehož cílem je zlepšit školitelské dovednosti účastníků*ic, jako je například tvorba a realizace vzdělávacích aktivit ve skupinovém prostředí. Školení proběhne ve dnech 10. až 16. října 2022 v Domašově nad Bystřicí. Více informací zde. Přihlásit se můžete prostřednictvím registračního formuláře do 31. srpna.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace