Czech English

Svět neziskovek – Nabídka fundraisingových kurzů

21.8.2022
FoRS
  • Kurz „Online fundraisingovým guru snadno a rychle“ je určen pro experty i nováčky, kteří potřebují inspiraci. Kurz proběhne ve dnech 22. a 23. září. Podrobnosti a registraci naleznete zde.
  • Kurz „Grantový fundraising: Jak sestavit dobrou projektovou žádost“ je určen pro všechny, kteří se podílejí na přípravě projektových žádostí. Kurz proběhne ve dnech 5. a 6. října. Podrobnosti a registraci naleznete zde.
  • Kurz „Srdce fundraisingu: Jak na vztahy s individuálními dárci“ je určen pro všechny se zaměřením na individuální fundraising, pracovníky komunikačních týmů a vedení neziskových organizací různého zaměření. Kurz proběhne dne 10. listopadu. Podrobnosti a registraci naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace