Czech English

INEX-SDA

14.10.2016
Eliška Šertlerová

INEX ve svém neswletteru zve na několik zajímavých akcí. Na jaké? Tak třeba na 3 školení a semináře v zahraničí: seminář na téma migrace (18. – 23. 10. 2016, Německo), školení na téma online nenávisti a jak proti ní bojovat (3. – 10. 11. 2016, Francie), školení na téma inkluzivní dobrovolnictví (10. – 18. 11. 2016, Německo). Dále pak také na kulatý stůl Učení dobrovolnictvím. Mezinárodní kulatý stůl je určen všem dobrovolníkům i zájemcům o dobrovolnictví, stejně jako zástupcům obcí, neziskových a příspěvkových organizací, institucí i firem. Tématem by INEX rád zdůraznil, jak dobrovolnictví přispívá k rozvoji důležitých kompetencí dobrovolníků. Akce se bude konat 16. 11. v Centru kultury Ethnomir v Praze.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace