Czech English

INL – Strengthening Civil Society to Expose Corruption and Support Law Enforcement Action against Corruption

17.5.2019
FoRS

INL poskytne neziskovým organizacím grant na posilování občanské společnosti v odhalování korupce a podpoře státního dohledu nad korupcí. Tento grant si za cíl klade upevnit porozumění korupce v občanské společnosti či zvýšení vzájemného dialogu mezi občany, investigativními novináři a také zvýšit počet odhalených případů korupce. Termín pro podání žádosti je 15. června 2019. Více informací a možnost podání přihlášky naleznete zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace