Czech English

Velvyslanectví USA v ČR – Program malých grantů

26.4.2019
FoRS

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze vyzývá organizace k realizaci programů s vynikajícími zásluhami, které oceňují široké cíle vlády USA na podporu vzájemné spolupráce mezi Spojenými státy a Českou republikou. Prioritní témata Velvyslanectví se týkají například genderové rovnosti, posílení občanské spol. či iniciativ v oblasti vzdělávání. Výše ocenění se pohybovat od 3 000 USD do  20 000 USD. Uzávěrka přihlášek je 15. června 2019. Více informací zde

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace