Czech English

Grantové příležitosti

  • Úvod
  • Grantové příležitosti

ACF – Výzva Fondu bilaterální spolupráce

24.7.2023
Nadace OSF za konsorcium programu Active Citizens Fund, vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální projekty v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Žádosti mohou být předkládány průběžně ode dne vyhlášení do 31. srpna 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

ČRA – Výzva „Zlepšení zdravotní péče ve vybraných nemocnicích ve Lvově, na Ukrajině“

24.7.2023
ČRA vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Zlepšení zdravotní péče ve vybraných nemocnicích ve Lvově, na Ukrajině“ pro rok 2023. Více informací k dotační výzvě naleznete na stránkách ČRA. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 15. srpna 2023 do 12:00 […]

ČRA – Výzva „Socio-ekonomická inkluze marginalizovaných v Brčko distriktu“

24.7.2023
ČRA vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Socio-ekonomická inkluze marginalizovaných v Brčko distriktu“ pro rok 2023. Více informací k dotační výzvě naleznete na stránkách ČRA. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 15. srpna 2023 do 12:00 hodin.

UNDP – Grantová výzva „Support to Conflict Transformation in the South Caucasus and the Republic of Moldova“ (Component2)

24.7.2023
UNDP vyhlásilo grantovou výzvu „Support to Conflict Transformation in the South Caucasus and the Republic of Moldova (Component 2)“. Více informací zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí grantu na základě této výzvy je stanovena do 7. srpna 2023.

ČRA – Výzva „Klimatická adaptace – farmařením ke klimatické odolnosti“

14.3.2023
ČRA vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci bilaterálního dotačního programu ZRS „Klimatická adaptace – farmařením ke klimatické odolnosti“ pro rok 2023. Více informací k dotační výzvě naleznete na stránkách ČRA. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 26. dubna 2023 do 12:00 hodin.

ČRA – Výzva „Klimatická odolnost komunit v podhůří Hambaricho“

14.3.2023
ČRA vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Klimatická odolnost komunit v podhůří Hambaricho“ pro rok 2023. Více informací k dotační výzvě naleznete na stránkách ČRA. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 20. dubna 2023 do 12:00 hodin.

ČRA – Výzva „Rehabilitace mokřadů Cheleleka a lesů v oblasti Wondo Genet“

14.3.2023
ČRA vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci bilaterálního dotačního programu ZRS „Rehabilitace mokřadů Cheleleka a lesů v oblasti Wondo Genet“ pro rok 2023. Více informací k dotační výzvě naleznete na stránkách ČRA. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 20. dubna 2023 do […]

MZV – Výzva „Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku“

14.3.2023
V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 855 z 12. října 2022 o Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistenci Ukrajině v letech 2023 – 2025 vyhlásilo MZV dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce 2023“. Více informací naleznete na stránkách MZV. Termín pro předkládání žádostí je stanoven na 11. dubna […]

MŠMT – Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (leden – červen 2023)

23.1.2023
MŠMT vyhlásilo výzvu: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (leden – červen 2023). Výzva na Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince do 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Více informací naleznete ve znění dotační výzvy. Žádost musí být podána nejpozději do 30. […]

MPSV a UNICEF – Výzva na dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi

16.1.2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dotační výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023. Dotační titul je připraven v rámci širší spolupráce a partnerství MPSV s organizací UNICEF. V dotační výzvě pro rok 2023 […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace