Czech English

Grantové příležitosti

  • Úvod
  • Grantové příležitosti

ČRA – Dotační výzva v rámci programu „Globální vzdělávání a osvěta veřejnosti“ pro rok 2024

5.10.2023
ČRA vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Globální vzdělávání a osvěta veřejnosti“ pro rok 2024. Více informací k dotační výzvě naleznete zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena na 6. listopadu 2023 do 13:00 hodin.

MŽP ČR – Grantová výzva „Podpora projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje“

5.10.2023
MŽP ČR vyhlásilo grantovou výzvu na „podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje“. Více informací zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí grantu na základě této výzvy je stanovena do 23. října 2023.

Transatlantická nadace – Posílení účasti zranitelných skupin na politických procesech prostřednictvím osvětových a advokačních aktivit

25.9.2023
Transatlantická nadace (TF) ve spolupráci s programem Engaging Central Europe (ECE) Německého Marshallova fondu Spojených států vyhlásila grantovou výzvu „Posílení účasti zranitelných skupin na politických procesech prostřednictvím osvětových a advokačních aktivit“. Tato grantová příležitost je zaměřena na podporu občanských skupin (OS) s cílem posílit účast zranitelných skupin v občanské společnosti, politice a veřejném životě v Bulharsku, Chorvatsku, Česku, […]

Transatlantická nadace – Posílení účasti žen na politických procesech prostřednictvím osvětových a advokačních aktivit

25.9.2023
Transatlantická nadace (TF) ve spolupráci s programem Engaging Central Europe (ECE) Německého Marshallova fondu Spojených států vyhlásila grantovou výzvu „Posílení účasti žen na politických procesech prostřednictvím osvětových a advokačních aktivit“. Tato grantová příležitost je zaměřena na podporu občanských skupin (OS) s cílem posílit účast žen v občanské společnosti, politice a veřejném životě v Bulharsku, Chorvatsku, Česku, Maďarsku, Polsku, […]

Transatlantická nadace – Podpora sociálního zapojení dětí a mládeže prostřednictvím modelových projektů zaměřených na výchovu k demokracii a participaci

25.9.2023
Transatlantická nadace (TF) ve spolupráci s programem Engaging Central Europe (ECE) Německého Marshallova fondu Spojených států vyhlásila grantovou výzvu „Podpora sociálního zapojení dětí a mládeže prostřednictvím modelových projektů zaměřených na výchovu k demokracii a participaci“. Tato grantová příležitost je zaměřena na podporu občanských skupin (OS) s cílem pěstovat společenskou angažovanost dětí (ve věku 14+) a mládeže prostřednictvím modelových […]

Středoevropská iniciativa (SEI) – Grantová výzva 2023

28.8.2023
Středoevropská iniciativa (SEI) vyhlásila grantovou výzvu na projekty spolufinancované ze svého Fondu spolupráce. Zveřejněná výzva na příští rok je členěna do tří tematických oblastí a dává k dispozici celkovou finanční částku 420 000 Eur. S ohledem na ruskou agresi byla na příští rok nově otevřena možnost předkládat i projekty zaměřené na řešení následků této agrese […]

UNHCR and ICVA – PSEA Community Outreach and Communication Fund

23.8.2023
UNHCR a ICVA vyhlásili grantovou výzvu týkající se prevence sexuálního vykořisťování a zneužívání. Více informací zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí grantu na základě této výzvy je stanovena do 31. srpna 2023. 

MZV ČR –⁠ Výzva k předkládání námětů na projekty bilaterální rozvojové spolupráce ČR na roky 2024 až 2025/2026

1.8.2023
V souvislosti s naplňováním Programu humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině na roky 2023-2024 vyhlašuje ZÚ Kyjev ve spolupráci s ČRA výzvu na podávání námětů na projekty rozvojové spolupráce s Ukrajinou na roky 2024 – 2025/2026. Anglicky vyplněné formuláře (scan dokumentu s razítkem a podpisem oprávněné osoby) zasílejte do 20. srpna na adresu grants.ukraine@mzv.cz. Více informací zde. 

UNHCR ČR – Grantová výzva pro organizace vedené uprchlíky a komunitní organizace

1.8.2023
UNHCR ČR vyhlásilo grantovou výzvu „Pro organizace vedené uprchlíky a komunitní organizace“. Více informací zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí grantu na základě této výzvy je stanovena do 11. srpna 2023.     

Evropská komise – Grantová výzva „Georgia Programme to support partnerships for skills and training“

24.7.2023
Evropská komise vyhlásila grantovou výzvu „Georgia Programme to support partnerships for skills and training“. Více informací zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí grantu na základě této výzvy je stanovena do 9. října 2023. 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace