Czech English

Grantové příležitosti

  • Úvod
  • Grantové příležitosti

Nová dotační výzva v programu Posilování kapacit implementačních partnerů ZRS

5.12.2022
ČRA vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Posilování kapacit implementačních partnerů ZRS (včetně kapacit a partnerství NNO, aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR)“ pro rok 2023. Podrobnější informace naleznete zde. Aktuální znění výzvy naleznete zde. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je stanovena do 16. ledna 2023 […]

Nová dotační výzva v programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti

16.11.2022
Česká rozvojová agentura vyhlásila dotační výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na realizaci nových projektů v rámci dotačního programu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“ pro rok 2023.   Lhůta pro podání žádosti: do 27.12. 2022, 13:00 hodin. Dne 29.11. 2022 v 14:00 proběhne webinář pro potenciální žadatele o dotaci. Žadatelé se seznámí s pravidly […]

MZV ČR – Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

14.10.2022
MZV ČR vyhlašuje dotační program „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích“ pro rok 2023. Předkládané projekty musejí směřovat do jedné z rozvojových zemích podle klasifikace OECD/DAC, zejména stávajících prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce ČR: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie. Více informací o výzvě zde. Žádosti o dotaci předkládejte elektronicky v systému www.mzv.grantys.cz. Příjem návrhů projektů končí dne 1. prosince 2022 ve […]

Evropská komise – Aktuality ke grantové výzvě DEAR 2022

14.10.2022
Evropská komise dnes zveřejnila (1) corrigendum, (2) zápis s otázkami a odpověďmi a (3) prezentaci z webináře ke grantové výzvě DEAR call 2022. Mezi důležité změny patří například posunutí deadlinu pro podávání projektových návrhů až na 14. listopadu. Všechny dokumenty, stejně jako prezentaci z nedávného školení FoRS k DEAR callu, naleznete v podkladových materiálech ke školení zde a na webu […]

EUTeens4Green – Grantová výzva na podporu zelené transformace v regionech EU

14.10.2022
Výzva „EUTeens4Green – A new Generation of Young Ambassadors for a just inclusive Transition“, která je spolufinancována Evropskou unií, nabízí grantovou příležitost mladým lidem (15-24 let) a neziskovým organizacím pracujícím s mládeží. Cílem výzvy je podpořit zelenou transformaci v regionech EU, které jsou nejvíce závislé na fosilních palivech nebo na uhlíkově náročných průmyslových odvětvích. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 10 000 EUR. Deadline pro podání […]

EUTeens4Green – Grantová výzva na podporu zelené transformace v regionech EU

29.9.2022
Výzva „EUTeens4Green – A new Generation of Young Ambassadors for a just inclusive Transition“, která je spolufinancována Evropskou unií, nabízí grantovou příležitost mladým lidem (15-24 let) a neziskovým organizacím pracujícím s mládeží. Cílem výzvy je podpořit zelenou transformaci v regionech EU, které jsou nejvíce závislé na fosilních palivech nebo na uhlíkově náročných průmyslových odvětvích. Maximální […]

MŠMT – Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

12.8.2022
MŠMT vyhlásilo grantovou výzvu na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a pobývající v ČR. Účelem výzvy je zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností a připravit je na nástup do českých škol. Žádosti můžete podávat do 15. září 2022. Více informací naleznete zde.

MZV ČR – Žádostí na kofinancování úspěšných transformačních projektů na rok 2022

7.7.2022
Výzva k podání žádostí na kofinancování úspěšných transformačních projektů z prostředků transformační spolupráce na rok 2022. Výzva je určena úspěšným uchazečům o dotace významných mezinárodních donorů, zejména z  nástrojů vnější pomoci EU, kteří v současné době již realizují či v průběhu roku 2022 začnou s realizací transformačního projektu v zahraničí. Žadosti je možné podávat do 28. července, do 12:00 hod Více informací zde.

Czech-UNDP Partnership for SDGs – Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs

19.6.2022
V rámci Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN byla zveřejněna výzva „2022Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs“. Podporována jsou inovativní řešení navržená pro komunity v prioritních zemích ZRS: Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii. Dne 28. června se můžete od 15:00 do 16:00 zúčastnit online semináře „How to submit Challenge Fund application„. Registrace na […]

Evropská komise – Grantová výzva "Social innovations for a fair green and digital transition"

12.6.2022
Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů projektů „Social innovations for a fair green and digital transition“. Mezi podpořené činnosti patří budování kapacit, zvyšování povědomí a komunikace, posílení zaměstnatelnosti zranitelných skupin v zelené a digitální ekonomice nebo podpora nových udržitelných forem podnikání. Deadlinepro podání žádosti je 2. srpna. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace