Czech English

Grantové příležitosti

  • Úvod
  • Grantové příležitosti

Svět neziskovek – grantové výzvy na pomoc na Ukrajině

12.3.2022
Svět neziskovek pro vás odemkl Grantový diář a zpřístupnil mimořádné výzvy i nepředplatitelům.Po výzvách spojených s pandemií pro vás sleduje grantové příležitosti na pomoc Ukrajině. Prohlédněte si výzvy.

CONCORD Europe – Nová příručka CONCORDu k nástroji EK Global Europe / NDICI pro NNO

12.3.2022
CONCORD Europe vydal první část příručky k finančnímu nástroji EU pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci „Global Europe“ 2021 – 2027. Publikace určená organizacím občanské společnosti obsahuje obecné představení nástroje Global Europe a načrtává příležitosti pro ně plynoucí jak z nástroje Global Europe, tak i dalších programů EU. Podrobnější informace k možnostem zapojení se NNO pak budou součástí druhé části Příručky v […]

WeWorld – Grantová výzva v rámci programu DEAR

12.3.2022
Grant je určen pro CSOs sídlící v České republice, na Slovensku a v dalších evropských zemích. Cílem je realizace kampaně na národní úrovni a organizace aktivit zaměřených na zvýšení povědomí mladých lidí a jejich aktivismu v souvislosti se změnami klimatu, migrací, naším ekonomickým systémem a životním stylem. Přihlásit se můžete do 12. dubna. Více informací zde. 

Evropská komise – průvodce MEAL pro grantovou výzvu DEAR call

22.2.2022
Vyšel nový MEAL průvodce pro žadatele o DEAR projekty Evropské komise. Jeho cílem je pomoci žadatelům správně nastavit projekt od počátku plánování, přes průběh až po jeho vyhodnocení. Evropská komise bude v DEAR výzvě na žadatele apelovat, aby průvodce využívali při přípravě projektů.Pokud byste chtěli obsah projít přímo s jeho hlavní autorkou, Inkou Bartošovou, bude představen na online PS GRV […]

Evropská komise – Gender and social, economic and cultural empowerment

11.2.2022
Projekty v rámci programu HORIZON mají být zaměřeny na odstranění socioekonomických a kulturních nerovností a posílení rovnosti žen a mužů. Evropská komise nabízí granty ve výši 500 000 €. Deadline pro přihlášení je stanoven na 20. 4. 2022. Více informací zde.

FoRS EU Presidency projekt: Vyhlašujeme výzvu pro podávání žádostí o subgranting

4.2.2022
Milí členové a pozorovatelé FoRS, v rámci tzv. předsednického projektu, kde jsme partnery spolu s francouzskou a švédskou platformou NNO a evropskou konfederací CONCORD Europe, vyhlašujemevýzvu pro podávání žádostí o subgranting.Veškeré informace naleznete ve výzvě zde. Inspiraci můžete nalézt třeba v komunikačním plánu MZV pro ZRS/HP 2021. Uzávěrka je 1. 3. 12:00. Kontaktní osoba: M. Zázvorková (marie.zazvorkova@fors.cz).

DG INTPA – Priority a cíle fin. nástroje „Global Europe/NDICI“

28.1.2022
DG INTPA zveřejnilo kompletní přehled národních a regionálních víceletých indikativních plánů (MIPs) a roční akční plány (AAPs) pro Subsaharskou Afriku, Asii a Pacifik, Střední a Jižní Ameriku a Karibik a MIPs pro Erasmus + a tematické programy (vč. občanské společnosti, lidských práv a demokracie aj.)  v rámci nového finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci a mezinárodní partnerství Global Europe/NDICI. Tyto plány obsahují priority, specifické cíle, finanční […]

Evropská komise – novinky ke grantovým výzvám k programu EK Citizens, Equality, Rights and Values & Justice

21.1.2022
Grantová výzva k zapojování a participaci občanů (uzávěrka 10. 2. 2022): Výzva se zaměřuje na několik klíčových oblastí, jako je účast občanů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024, dopad COVID-19 na demokratickou diskusi, inovativní demokratické přístupy a nástroje, dezinformace a mediální gramotnost, klima a životní prostředí. Výstupy z online info session EK dne 14. 12. a další […]

Grant FTAO pro mladé aktivisty v sektoru Fair Trade

20.1.2022
The Fair Trade Advocacy Office (FTAO, Brussels) zve mladé aktivisty ze zemí EU15+ k podání grantu na krátkodobé projekty, které se uskuteční do dubna 2022. Projekty se musí týkat oblastí Fair Trade jako jsou vazby mezi obchodem a udržitelností, kritické spotřeby nebo lidských práv, a to buď obecně, nebo aplikované na konkrétní dodavatelské řetězce, jako […]

Visegrad Fund – Visegrad Granty a Visegrad+ Granty

20.1.2022
Visegrádské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a veřejnými institucemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi, které přispívají ke spolupráci ve visegrádském regionu. Více informací zde. Granty Visegrad+ podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích západního Balkánu a Východního partnerství. Více informací zde. Deadline 1. února 2022. Více informací o podmínkách podání žádostí na Visegrad Granty a Visegrad+ […]

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace