Czech English

Grantové příležitosti

  • Úvod
  • Grantové příležitosti

CIVICUS – Donor finder aneb nástroj na vyhledání ideálního donora

17.12.2021
CIVICUS zveřejnil tzv. Donor finder – web, kde vytvořil přehled progresivních donorů nabízejících podporu organizacím občanské společnosti, hnutím i jednotlivým aktivistům. Donor finder je rozdělen dle regionů a je každoročně revidován a aktualizován.

Evropská komise – Lives in Dignity Grant Facility

10.12.2021
Po úspěšném spuštění grantového nástroje Lives in Dignity u příležitosti Světového dne uprchlíků se nyní spouští druhá výzva k předkládání návrhů. Druhá výzva grantu Lives in Dignity se zaměřuje na projekty v zemích, které byly zasaženy krizí vysídlování související s Myanmarem, Venezuelou a situací mezi Súdánem a Jižním Súdánem. V souladu s první výzvou se očekává, že projekty budou čerpat a rozvíjet […]
10.12.2021
Česká rozvojová agentura – Vyhlášení nových dotačních výzev a nabídka s nimi souvisejících webinářů ČRA vyhlásila dotační výzvu„Posilování kapacit implementačních partnerů ZSR“ pro rok 2022 a v souvislosti s touto výzvou připravila webinář, který proběhne 15. prosince od 9:30 na platformě Microsoft Teams. Zájemci o webinář potvrdí do 14. 12. 12:00 svou účast na emailovou adresu hamrova@czechaid.cz. Webinář k dotační výzvě „Globální rozvojové vzdělávání […]

Ministerstvo zahraničních věcí – Humanitární dotace 2022

3.12.2021
Ministerstvo zahraničních věcí – Humanitární dotace 2022 MZV informuje o vyhlášení dvou dotačních výzev na projekty humanitární pomoci pro rok 2022. Dotační seminář se uskuteční 13. prosince od 10:00 on-line přes MS Teams. Svou účast případně hlaste na hana_volna@mzv.cz.

Grantová výzva Programu EK Erasmus+ – Civil Society Cooperation in the field of Youth

4.11.2021
Grantová výzva Evropské komise má za cíl poskytnout strukturální podporu (operační granty) evropským NNO a EU sítím aktivním v oblasti mládeže, které se zaměřují na 1. zvyšování povědomí o evropských politikách týkjících se mládeže, především EU Strategie pro mládež 2019-2027 vč. Evropských cílů pro mládež a na 2. zvýšení spolupráce se státní správou v implementaci […]

Česká rozvojová agentura – Výzva „Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích“ pro rok 2022

4.11.2021
Podpora bude poskytnuta na realizaci nových trilaterálních neinvestičních projektů, primárně na spolupráci mezi subjekty z České republiky, dalšími vyspělými donorskými zeměmi a rozvojovými zeměmi na projektech k naplňování rozvojových strategií cílových zemí. Podpořeny budou projekty, které jsou souběžně realizovány s hlavním nebo jiným donorem (např. Evropskou komisí, agenturami OSN, bilaterálními donory). Lhůta pro podání žádosti je 17. 12. 2021. Odkaz pro […]

TripleFunds – Online Training Participatory M&E Tools and Methods to assess Change in your Projects

4.11.2021
TripleFunds – Online Training Participatory M&E Tools and Methods to assess Change in your Projects Na tomto praktickém webináři získáte zkušenosti s využitím řady participačních nástrojů a přístupů (mapování, storytelling a mnoho dalších). Zároveň také technologie, které můžete použít pro mnoho z nich. Tato odborná příprava je určena lidem pracujícím v rámci rozvojové spolupráce zapojeným do M&E/MEL/MEAL, kteří chtějí […]

FoRS a Úřad Vlády – webinář k dotačnímu programu CERV

4.11.2021
FoRS se spolupráci s Úřadem Vlády, Oddělením evropských programů a fondů bude pořádat webinář pro členy FoRS k novému programu Evropské komise programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). Akce proběhne 26. 11. v čase 10:00 – 12:00 online a zaměří se především na podoblasti Evropské hodnoty a Občanská angažovanost a participace. Webinář proběhne v návaznosti na vypsání grantových […]

ČRA – Vyhlášení nové dotační výzvy Programu B2B pro rok 2022

14.10.2021
Česká rozvojová agentura vyhlašuje dne 12. 10. 2021 výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022. Znění dotační Výzvy včetně všech příloh naleznete zde. Výzva je vyhlášena na základě ustanovení zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci […]

Ministerstvo zahraničních věcí – transformační spolupráce

6.10.2021
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na (1) podporu projektů transformační spolupráce NNO a dalších oprávněných subjektů v roce 2022 a (2) podporu projektů platforem nestátních neziskových organizací činných v oblasti transformační spolupráce pro rok 2022. Příjem přihlášek v obou případech končí dne 23. 10. 2021

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace