Czech English

Grantové příležitosti

  • Úvod
  • Grantové příležitosti

Czech-UNDP Partnership for SDGs – Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs

19.6.2022
V rámci Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN byla zveřejněna výzva „2022Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs“. Podporována jsou inovativní řešení navržená pro komunity v prioritních zemích ZRS: Bosně a Hercegovině, Etiopii, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Zambii. Dne 28. června se můžete od 15:00 do 16:00 zúčastnit online semináře „How to submit Challenge Fund application„. Registrace na […]

Evropská komise – Grantová výzva "Social innovations for a fair green and digital transition"

12.6.2022
Evropská komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů projektů „Social innovations for a fair green and digital transition“. Mezi podpořené činnosti patří budování kapacit, zvyšování povědomí a komunikace, posílení zaměstnatelnosti zranitelných skupin v zelené a digitální ekonomice nebo podpora nových udržitelných forem podnikání. Deadlinepro podání žádosti je 2. srpna. Více informací zde.

MŠMT – Grantová výzva „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“

20.5.2022
MŠMT vyhlásilo grantovou výzvu na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny a pobývající v ČR. Účelem výzvy je zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností apřipravit je na nástup do českých škol. Žádosti můžete podávat do 31. května. Více informací naleznete zde.

CONCORD Europe – Vysvětlení ke grantovým pravidlům EK DG INTPA 2021 – 2027

13.5.2022
Evropská konfederace NNO CONCORD Europe vytvořila následující materiály: Vysvětlení ke změnám v manuálu Practical Guide PRAG z prosince 2021,které budou použity na všechny granty v období 2021 – 2027 – dostupné zde.Vysvětlení k novému sebehodnocení DG INTPA k oblasti „Sexual Exploitation, Abuse and Harassment“ – dostupné zde. 

Evropská komise – Grantová výzva na podporu vzdělávacích aktivit v Barmě

13.5.2022
Evropská komise vyhlásila grant na posílení odborného a neformálního vzdělávání v etnicky a konfliktem postižených oblastech v Barmě. Výzva je otevřená do 21. června. Více informací naleznete zde.

European Climate Initiative (EUKI) – Grantová výzva na aktivity podporující klimatickou neutralitu

22.4.2022
Německé ministerstvo pro hospodářské záležitosti a opatření v oblasti klimatu (BMWK) vyhlásilo grantovou výzvu na aktivity podporující klimatickou neutralitu. Projektové aktivity zahrnují debaty o politikách klimatu a fondech EU, workshopy o mechanismech financování EU a jejich vztahu ke klimatické neutralitě, publikování zpráv o osvědčených postupech klimaticky neutrálního využívání fondů EU. Tento grant běží do září 2023. Více informací naleznete zde.

Dům zahraniční spolupráce – Grantová výzva na pomoc Ukrajině

8.4.2022
Dům zahraniční spolupráce otevřel mimořádné kolo pro předkládání grantových žádostí na financování projektů podporujících osoby, které prchají před válkou na Ukrajině. Zapojit se mohou organizace i neformální skupiny s chutí pomáhat. Projektové žádosti je možné předběžně konzultovat po registraci.  Termín pro předkládání projektů je 4. května ve 12:00. Více informací zde.

WeWorld – Grantová výzva v rámci programu DEAR

1.4.2022
Grant je určen pro CSOs sídlící v České republice, na Slovensku a v dalších evropských zemích. Cílem je realizace kampaně na národní úrovni a organizace aktivit zaměřených na zvýšení povědomí mladých lidí a jejich aktivismu v souvislosti se změnami klimatu, migrací, naším ekonomickým systémem a životním stylem. Přihlásit se můžete do prodlouženého deadlinu 1. května. Více informací zde. 

CONCORD Europe – Zkušenosti s konzultacemi Delegací EU 2020-21 v rámci programování Global Europe/NDICI

1.4.2022
Evropská konfederace rozvojových a humanitárních NNO CONCORD Europe vyhodnocuje zkušenost občanské společnosti s kvalitou a inkluzivitou konzultací Delegací EU v obd. 2020 – 2021 v rámci fáze programování nového nástroje pro rozvojovou spolupráci Global Europe-NDICI 2021 – 2027. Konfederace CONCORD k tomu připravila dotazník (zde) pro NNO a jejich místní partnery k vyplnění do 7. dubna 2022, výsledky […]

Open Society Foundations – Fond pro svobodnou a demokratickou Ukrajinu

18.3.2022
Open Society Foundations přislíbila počátečních 25 milionů dolarů na spuštění Fondu pro svobodnou a demokratickou Ukrajinu a nabádá další sponzory, aby se v reakci na útok ruského prezidenta Vladimira Putina připojili. Fond bude prosazovat podporu ukrajinské občanské společnosti, mezinárodní solidaritu a ochranu lidské důstojnosti. Více informací zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace